Produkt pomyślnie został dodany do koszyka

Ilość
Suma

W twoim koszyku znajduje się 0 produktów W twoim koszyku znajduje się 1 przedmiot

Razem produkty
Razem
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Razem
tel. 531 690 548   tel. 609 480 527
e-mail: info@lenmet.pl
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Razem

REGULAMINI. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy LENMET prowadzony przez firmę:

P.W. „LENMET” Jan Lęgowski

ul. B.Głowackiego 21/6

85-614 Bydgoszcz

NIP: 554-166-94-50

REGON: 002488448

znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lenmet.pl

Sklep umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci internet.

 

Stroną dokonującą zakupów w sklepie, zwaną dalej Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczną, instytucja lub firma.

II. Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji prowadzonych w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego LENMET w chwili składania zamówienia.

 1. Podane przez sklep ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Oferowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone.

 3. Wszystkie towary objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

 4. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne z przyczyn niezależnych od sklepu, o czym każdorazowo będą Państwo informowani.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać korzystając z formularza zakupu na stronie Sklepu.
 2. Dane wpisane w trakcie składania zamówienia objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 3. Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. Do tego czasu możliwe jest anulowanie zamówienia. Po potwierdzeniu nie ma możliwości anulowania zamówienia.

 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane, chyba że w tym czasie nabywca dokona płatności.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości lub zawierających niekompletne dane.

 6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy P.W. „LENMET”, do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 7. Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie lub pocztę, pod adres wskazany w zamówieniu. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy P.W. „LENMET”.

 8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Nabywcą a Sklepem do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

IV. Dostawa produktów i transport

 1. Czas realizacji zamówienia podany jest obok każdego wyrobu.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy nabywca zostanie poinformowany.

 3. Koszt dostawy zakupionego towaru wynosi 12,30 zł za sztukę*, o ile nie podano inaczej.

 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu. Przed pokwitowaniem odbioru Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu odbieranego towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier zobowiązany jest wykonać te czynności także na żądanie Nabywcy, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Nabywcy, a jeżeli nie jest to możliwe, kurier dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

 7. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub jej uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier zobowiązany jest ustalić stan przesyłki na żądanie Nabywcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 8. Przyjęcie przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć Nabywca stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

V. Zwrot towaru

 1. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niniejszy zapis czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu znajdującemu się w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Nabywca zwraca towar na swój koszt.

 3. Zwrócić można tylko towar kompletny, nieuszkodzony i nie noszący śladów użytkowania, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

 4. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu dokonanego przez instytucje oraz - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


*produkty, których waga nie przekracza 30 kg.

 

 

 

Administracja sklepu internetowego LENMET zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administracje sklepu LENMET, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie zmiany o której użytkownicy zostaną poinformowani.

Ostatnia aktualizacja 12.04.2017